Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Potřeba stavět garáž je obvykle překvapením. Existuje spousta otázek, organizačních i technologických. Není čas na realizaci všech akcí, stejně jako neexistují žádné zvláštní znalosti. Někteří uživatelé preferují při řešení problému přátele, sousedy nebo některé „experty“, ale výsledek této volby není nikdy znám předem. Nejlepší volbou je dohoda se stavební firmou, která rychle a efektivně staví garáž na klíč, ale pro to musí majitel domu rozhodnout o svých preferencích.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Hotová garáž

Rozměr a vzhled

Konstrukce garáže se provádí podle předem určených parametrů - rozměrů, konstrukčních a technologických požadavků.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Garážový projekt

Je důležité, aby zástupci zhotovitele přesně porozuměli tomu, co od nich klient chce, jaký úkol pro ně zadává. Proto je důležité, aby zákazník nejprve určil své vlastní preference, aby zvolil optimální velikost konstrukce, typ dekorace a designu.

Pro mnoho majitelů je důležité, aby vzhled garáže v maximální míře odpovídal celkovému vzhledu panství v souladu se zbytkem budov a vybavení. Kromě toho je nutné vzít v úvahu technické parametry - počet vozů, jejich velikosti. Je důležité zajistit možnost provádění různých oprav, pro některé majitele se uspořádání dílny stává nezbytným předpokladem.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Kromě velikosti a provedení je důležité okamžitě určit přítomnost pozorovací jámy nebo suterénu

Tyto prvky vyžadují vážné výkopové práce, odstranění vytěžených staveb. pozemních a jiných akcí. Je nutné rozhodnout, zda existují příležitosti k provedení těchto prací, zda to podmínky lokality dovolují. Pokud existují geologické nebo strukturální kontraindikace, je třeba upustit od vytváření sklepů a inspekčních otvorů.

Kresba garáže

Vytvoření výkresu je užitečným a důležitým bodem, který umožňuje vizuálně zkontrolovat návrh a objasnit některé body. Aby bylo možné plně a důkladně sdělit stavitelům jejich představu, musí být zákazník v první řadě velmi jasně informován o vlastnostech a konfiguraci garáže. Pracovní výkres na váhu a se všemi požadovanými specifikacemi vytvoří zhotovitel sám, je důležité, aby si zákazník vytvořil náčrtek, hrubý náčrt optimální konstrukce.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Kreslení garáže

V tomto případě je pojem „kreslení“ podmíněn, vytváří jednoduchý grafický obraz toho, jak si zákazník představuje budoucí garáž . Ale pro stavitele, přítomnost tohoto obrazu lze vysvětlit mnohem více než zdlouhavé ústní vysvětlení.

Výběr stavebního materiálu a technologie

Definice nejvhodnějšího materiálu poskytne trvanlivou a trvanlivou garáž, která nevyžaduje příliš náročnou údržbu a nevyžaduje časté opravy.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Pro stavbu garáže je třeba zvolit trvanlivý materiál

Při výběru toho, co postavit garáž, je třeba si představit základní vlastnosti stavebních materiálů. Kromě toho je důležité pochopit vlastnosti konstrukce pro konkrétní technologii. Zvažte tyto otázky blíže:

Materiály

Hlavní stavební materiály používané při stavbě garáží:

 • Železobeton (panely) .

 • Kusové materiály (cihla, škvárový blok, pěnový blok atd.).

 • Dřevo (dřevo, dřevo).

Obvykle se pro oddělené budovy používají silnější a těžší materiály, a pokud plánujete stavět garáž na soukromém místě, preferují méně složité a lehké materiály. To vám umožní ušetřit na výstavbě nadace, eliminuje použití stavebních zařízení, což je velmi důležité, když potřebujete udržet neporušené prvky zlepšení místa.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Individuální budova
Na našich webových stránkách se můžete seznámit s většinou populárních projektů „malých forem“ pro soukromý dům - od stavebních firem zastoupených na výstavě "Low-Rise Country".

Rychle se staví panelová garáž, ale stavební práce vyžadují stavební zařízení - jeřáb, míchačku na lití betonu atd. Musí být možné, aby těžké stroje mohly přistoupit na staveniště, což není vždy možné.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Stavba materiálu umožňuje omezit nebo vyloučit účast stavebního zařízení

Současně trvá práce déle, podíl ručního ovládání práce. Různé typy podobných materiálů mají své vlastní provozní vlastnosti:

 • Cihla . Odolný, odolný vůči vnějším vlivům materiálu. Pokud položíte vnější vrstvu obkladových cihel, můžete tak učinit bez vnějšího provedení. Materiál je těžký, potřebuje pevný základ.

 • Struskový kámen . Jedná se o betonovou briketu plnou struskou (odpad z hutního průmyslu). Úspěšně kombinuje sílu, hmotnost a vhodnou velikost pokládky.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Struskový kámen potřebuje dekorativní vnější povrchovou úpravu
 • Blok pěny . Pěnové betonové brikety. Má nízkou hmotnost, relativně vysokou pevnost. Vybudovat garáž na místě soukromého domu je dobrou volbou, nevyžadující výstavbu silného základu. Nevýhodou materiálu je hygroskopičnost, která vyžaduje instalaci ochranného vnějšího povlaku.

Dřevěné budovy jsou nebezpečné z hlediska požáru. Zároveň jsou lehké, odolné, dostatečně rychle postavené. Charakteristikou dřevěných konstrukcí je přítomnost smrštění, která trvá asi 1,5-2 roky.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Toto období může být zkráceno použitím moderních materiálů, které prošly vhodným zpracováním (eurobar, kulatý log)

Výběr toho, co je lepší stavět garáž, měli byste se poradit se staviteli. Jejich doporučení pomohou vyhnout se chybám a získat silný, trvanlivý, externě atraktivní výsledek.

Konstrukční technika

Metoda výstavby závisí na preferencích vlastníka, možnostech a umístění místa. Tradiční metody zahrnující použití „mokrých“ řešení nejsou vždy vhodné pro zákazníka. Například, pokud je území krajinářské, má spoustu vedlejších nebo přístavků, které brání přístupu technologie a zabraňují znečištění.

V takových situacích můžeme doporučit konstrukční techniku. Veškeré práce mohou být prováděny manuálně, proces netrvá dlouho a může být prováděn v těsné blízkosti sousedních obytných nebo zemědělských budov, což není možné pro jiné technologie.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Konstrukce rámu
Na našich stránkách se můžete seznámit s nejznámějšími místy, která jsou populární v Moskvě pro výstavbu venkovského domu . Ve filtrech můžete nastavit požadovaný směr, přítomnost plynu, vody, elektřiny a další komunikace.

Volba typu nadace se stává stejně důležitou otázkou. Konstrukce společných podpůrných struktur je často nemožná, protože je třeba provádět zemní práce. Řešením problému může být použití šroubových pilot. Tato možnost je optimální pro vytvoření základu pro relativně malé konstrukce, nevyžaduje výkop nebo použití velkých objemů cementových malt.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Tato volba je optimální pro vytvoření základu pro malé struktury

Měli byste diskutovat o své volbě s tvůrci. Netrénovaný člověk nevidí mnoho negativních aspektů svého rozhodnutí, nezná zvláštnosti výstavby nebo provozu budov z různých materiálů nebo konstrukcí. Je nutné poradenství odborníka a je nutné ho poslouchat, i když se mu z nějakého důvodu nelíbí zákazník. Kromě toho je důležité získat informace předem, například kolik stojí vybudování garáže z bloků na klíč, ceny materiálů, práce a dalších faktorů, které mají významný vliv na výběr.

Fáze výstavby garáže

Práce se provádějí ve fázích, v přísném pořadí. Není možné změnit pořadí akcí, protože jsou spojeny v jediném technologickém řetězci:

 • Foundation .

 • Externí stěny .

 • Střecha .

 • Exteriér a interiér dokončete .

V závislosti na použité konstrukční technologii a použitém materiálu se doba trvání práce liší.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Pokud je důležité maximalizovat dobu výstavby, vyberte příslušnou technologii a materiály.

Kde vytvořit

Výběr polohy pro výstavbu není neméně důležitý a odpovědný úkol. Je třeba zvážit několik faktorů:

 • Pohodlný přístup z ulice.

 • Vzdálenost od činžovního domu k garáži.

 • Reliéf webu.

 • Dostupnost prvků vylepšení atd.

Za nejúspěšnější variantu je považováno přilehnutí garáže k bytovému domu s možností průjezdu. přímo z domova, aniž by šel ven. Nevýhodou je stálá přítomnost zápachu benzínu. Kromě toho, design nebo architektonické prvky domu neumožňují vždy umístit garáž tímto způsobem.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Výběr místa pro sestavení je důležitý a odpovědný úkol
Může to být zajímavé! V článku o Následující odkaz uvádí o projektech garáží s hozblokom .

Mnoho majitelů dává přednost stavebním garážím odděleně od obytných budov v ekonomické zóně panství. Dobrá volba je považován za přímý výstup z garáže na ulici, ale to vyžaduje přítomnost vhodných podmínek.

Z videa se můžete dozvědět, jak postavit garáž pěnového bloku:

Kolik stojí stavba garáže

V každém případě je konečný Rozhodnutí o technologických vlastnostech stavby musí být přijato společně se staviteli. Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a dosáhli co nejlepších výsledků, měli byste předem určit, kolik stojí stavba garáže z jednoho nebo jiného materiálu. Náklady na výstavbu závisí na mnoha faktorech:

 • Vzdálenost k umístění smluvní organizace.

 • Rozměry a konstrukční prvky garáže.

 • Hydrogeologické podmínky lokality, stavební technologie.

 • Použité materiály .

Nejvyšší kvalitu a nejrychlejší výsledky lze dosáhnout pouze prostřednictvím kontaktů s velkými organizacemi. Mají všechny potřebné zdroje, mají potřebné vybavení, osoby a vybavení. Při uzavírání dohody s malými firmami je třeba připravit se na trvalé nesrovnalosti a potřebu řešit řadu dalších problémů a problémů vyplývajících z nízké úrovně vybavení dodavatele.

Pevná společnost je schopna přijmout objednávku na stavbu stavby na klíč od okamžiku, kdy byl projekt vytvořen, až do fáze "řezání pásky". Ceny těchto organizací jsou vyšší než ceny různých týmů, ale tyto výdaje se nezvýší, peníze nebudou promarněny.

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Náklady na výstavbu závisí na mnoha faktorech
 • levné nosníky stojí převýšení garáže - asi 9-10 tisíc rublů / m². Potřeba expozice však činí tuto volbu nepraktickou a použití stabilizovaného dřeva výrazně zvyšuje cenu.

 • Konstrukce bloků bude stát 12-13 tisíc / m², práce s panely je přibližně stejná.

 • Garáže z pórobetonu jsou dražší - 15-16 tisíc / m².

 • Cihlové zdi porazily všechny záznamy - od 20 tisíc / m².

Co dělat garáž: vyberte optimální materiál

Toto jsou přibližná data, v různých organizacích se náklady mohou lišit od uvedených sazeb, ale mohou provést přibližný výpočet

Ve videu můžete vidět konstrukci garáže pro rámy:

Může to být zajímavé! V článku naleznete následující odkaz o venkovský dům s terasou .

Závěr

Na závěr musíme ještě jednou připomenout potřebu koordinovat svá rozhodnutí s odborníky. Očekávání zákazníka nemusí odpovídat reálné situaci, kterou mohou zhodnotit pouze zkušení odborníci. Proto se nemůže řídit pouze jejich nápady. Nejsprávnějším rozhodnutím bude uzavření smlouvy na celou řadu prací - od okamžiku vytvoření projektu až po uvedení do provozu.

Vyhledávání

Související články