instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

Plyn je z hlediska účinnosti považován za nejhospodárnější palivo. I když v rekreační vesnici není žádný plynovod, mnoho vlastníků venkovských domů používá držitele plynu, což je z ekonomického hlediska často výhodnější než používání jiných druhů paliv. V každém případě je třeba znát pravidla pro připojení plynového kotle v soukromém domě, který přísně reguluje všechny nuance instalace a provozu zařízení.

instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

Moderní plynový kotel s automatikou je poměrně složitý systém, jehož instalace a ladění vyžaduje specializované znalosti

Je možné instalovat zařízení samostatně

Stručně řečeno, instalaci plynového kotle v soukromém domě může provést jakákoliv osoba, ale uvedení zařízení do provozu - přejímku a zkoušky musí provádět odborníci z plynárenské služby, připojení plynového kotle k soukromému domu a jeho provozování. povolení není možné.

Je bezpečnější svěřit instalaci plynových zařízení kvalifikovaným zástupcům specializované organizace. Pouze oni budou schopni provádět potřebné práce správně, v souladu s požadavky SNiP a zajistit bezpečný provoz zařízení. Kromě toho kompetentní odborník vždy pracuje na základě smlouvy, ve které je uvedeno, kdo, kdy a co provedl práci.

Hlavní typy plynových kotlů

Výrobci plynových zařízení nabízejí zákazníkům různé typy topných kotlů, které používají modré palivo. Jsou určeny pro vytápění libovolné oblasti a jsou rozděleny podle typu instalace na podlahu a zeď.

První z nich jsou výkonné, spolehlivé a odolné "vlajkové modely" určené pro instalaci v domácnostech s nadprůměrnými měřiči. Obecný nedostatek takových modelů je pouze jeden - budou muset vybavit samostatný pokoj.

instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

Moderní podlahové plynové kotle

Nástěnné plynové kotle jsou vynikající alternativou pro malý soukromý dům: nepotřebují samostatný pokoj - Taková zařízení jsou kompaktní a univerzální. Kromě toho, jejich instalace neukládá zvýšené podmínky na nosnost stěny - mezi kotlem a základnou je zapotřebí pouze vrstva nehořlavého materiálu.

Požadavky na kotelnu v domě

Pokud je výkon kotle vyšší než 30 kW, musí být instalován v oddělené místnosti. Veškeré informace o instalaci plynového kotle v soukromém domě jsou uvedeny v normách SNiP, kde jsou jasné požadavky na uspořádání kotelny pro topná zařízení pracující spalováním paliva.

Kotelnu lze umístit v podkroví, v suterénu (suterénu), nebo jednoduše v oddělené místnosti domu. Základním požadavkem je volný průchod do místnosti, dostatečné osvětlení a uspořádání pevného základu.

Kromě toho má instalace plynového kotle v soukromém domě následující požadavky na kotelnu:

 • objem ne méně než 13,5 m³ pro kotle s kapacitou 30-60 kW a více než 15 m³ pro modely s vyšší produktivitou;

 • pohodlné přístup k zařízení.

instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

Správně navržená kotelna pro soukromý dům
 • na hodinu větrání musí poskytovat třínásobnou výměnu vzduchu; stěny a podlahy jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu;

> Důležité! Topné kotle by měly být umístěny ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od hořlavých povrchů. A přepážky odpovídají požární odolnosti RE1 45, tj. Musí odolávat otevřenému ohni po dobu 45 minut.

Požadavky na kotelnu v samostatné budově

Výhodou oddělené kotelny je zvýšená bezpečnost, snížená hlučnost a možnost využití volného prostoru pro jiné účely. Nevýhodou je zvýšení ceny zařízení vytápěcího systému, protože bude nutné nakreslit další izolovanou odbočku potrubí.

Současně jsou tyto požadavky na tyto kotelny následující:

 • oddělený základ ;

 • >

  betonová základna pro kotel,

 • vynucená ventilace , která by měla zajistit třínásobnou výměnu vzduchu během jedné hodiny; >

 • Splnění požadavků na kotelny;

 • v jedné místnosti je dovoleno instalovat maximálně topných zařízení; 2>

 • dveře na ulici se musí otevřít směrem ven;

 • instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

  Požadavky na SNiP k venkovní kotelně rodinného domu
  N Na našich stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby projektových domů a inženýrské komunikace. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".
  • Stěnové povrchy a podlahy jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu ;

  • je okno s pro denní světlo a nouzové větrání - prostor pro otevření okna by měl být vhodný pro objem místnosti (0,03 m 2 na 1 m³);

  • komín 43> je-li to nutné pro instalaci zařízení (pro nástěnné spotřebiče s výkonem menším než 30 kW, je povolen výstup koaxiálního potrubí stěnou).

  Do kotle je také přiváděna kanalizační trubka tak, aby mohla být voda ze systému odváděna, když je vyměněna.

  Základní požadavky na komín a ventilační cesty

  Místnost, ve které je umístěn plynový kotel, musí splňovat nezbytné požadavky a nejen šířka a délka místnosti je regulována podle kapacity zařízení, ale také podle velikosti stropu, musí být minimálně 2 m.

  V kotelně musí být instalováno větrací potrubí bezchybně, pro tento účel je k dispozici otvor o průřezu nejméně 0,02 m 2 .

  Umístění plynových kotlů odpovídá podmínkám instalace komína. Současně musí být přísně dodržovány parametry zařízení (výška, oblast kanálu) vzhledem k instalovanému plynovému zařízení.

  instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

  Komíny pro plynový kotel v soukromém domě

  Velikost vnitřní části potrubí pro výstup kouře je stejná nebo o něco větší než velikost vnitřního prostoru potrubí. zařízení. Podle NPB-98, uvnitř komínového otvoru, by měl být průtok vzduchu 15-20 m / s, a takový ponor může být opatřen výškou komína asi 5 metrů.

  Důležité! Kouř není možné odstranit do potrubí určeného pro větrání. U kotelen, které mají standardní digestoř, musí probíhat výměna vzduchu v důsledku přítoku z místnosti a zčásti v důsledku pronikání z okolních místností.

  Plynový spotřebič v soukromém domě: požadavky a základní instalační kroky

  Pro správnou instalaci jednotky je nutné nejprve prostudovat regulační dokumentaci a pravidla pro provádění těchto prací. Mluví o vlastnostech instalace plynových spotřebičů pro topný systém.

  Jaký typ kotle by nemusel být instalován, je nezbytné, abyste splnili požadavky určitých norem a pravidel, jako jsou:

  • SNiP 41-01-2003 o vytápění, větrání a klimatizaci. O systému rozvodu plynu. 441 SNiP 21-01-97 o požární bezpečnosti. O struktuře kotelen.

  instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

  Ustanovení SNiP obsahují všechny potřebné informace pro instalaci a uvedení plynového kotle do provozu
  být zajímavý! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o plynovém sporáku, který se má pod válcem dát.

  Za těchto podmínek je třeba nainstalovat plynový kotel v domě, musíte nejprve získat regulační zákon, který dává povolení k práci na připojení plynových spotřebičů. A pro získání TU musí být žádost podána místní plynárenské službě, která musí být zodpovězena do jednoho měsíce.

  Je důležité vědět! Specifikace jsou oficiálním povolením k provádění prací na instalaci plynového spotřebiče. Neautorizovaná instalace plynového ohřívače bez TU je pro majitele domu nezákonná a nebezpečná.

  Instalace kotle

  Po vypracování projektové dokumentace a převzetí zákona s povolením k instalaci plynového kotle je instalována v několika fázích:

  1. Příprava pevného základu . Na podlahu se nalije betonový potěr, nebo se položí plech. Instalace kotle musí být přísně rovnoběžná s podlahou.

  2. Připojení komína a kontrola tahu.

  3. Připojení potrubí topného systému . V tomto případě musí být instalován jemný filtr, který je obvykle umístěn ve vratném potrubí před kotlem. A na obou stranách filtru vložíme ventily s kuličkovými zámky.

  4. Při instalaci dvouokruhového plynového kotle v soukromém domě je nutné jej připojit k vodnímu potrubí . Je žádoucí vytvořit vložku přívodní trubky shora a odchozí dálnici - níže.

  5. Připojení k plynovodu . To může provést pouze odborný servis.

  Instalace plynového kotle je jasně znázorněna na videu:

  Tím se dokončí nejpodstatnější práce. Výjimkou jsou kotle s uzavřenou spalovací komorou. Tato zařízení jsou vybavena elektronickým řízením a jejich uvedení do provozu se provádí současně s plněním systému, protože bez vytvoření určitého tlaku v expanzní nádobě nebude kotel fungovat.

  Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o komínu pro plynový kotel v soukromém domě.

  Provozní řád

  Pro bezpečné používání plynu je nutné dodržet schéma zapojení plynového kotle v soukromém domě. Dále by měly být splněny následující podmínky :

  1. Pro spusťte pro provoz kotle pouze při normální vlhkosti.

  2. Technická kontrola odborníků na plynové služby nejméně jednou ročně.

  3. Instalace jemného filtru na vratném potrubí topného systému.

  4. Přirozené nebo umělé větrání v kotelně.

  5. Shoda tah v požadavcích na komínové potrubí (10-20 m / s).

  V případě úniku neprodleně informujte nouzový servis.

  Informace o funkcích plynových kotlů naleznete na videu:

  Údržba

  Mezi preventivní opatření pro rutinní kontrolu plynových kotlů patří následující typy prací :

  • Kontrola kohoutků vnějšího a vnitřního plynovodu (demontáž, mazání).

  • Kontrola termostatů na podlahových kotlích.

  • Proplachování nebo výměna filtračních prvků .

  • Kontrola trysek , kontrola těsnosti dvířek, provoz kontrolky na podlahových zařízeních.

  • Ovládání tahu v komíně.

  • Zkontrolujte v zimě mráz na koaxiální trubce nástěnných kotlů.

  Všechny součásti, které byly během provozu vystaveny opotřebení, musí být vyměněny.

  Poznámka! Po dokončení opravy a před spuštěním topného systému zkontroluje pracovník plynárenské služby těsnost všech spojů v potrubí. Obvykle se používá pro tento mýdlový roztok.

  Kompetentní preventivní kontrola nejen zvýší životnost provozovaného zařízení, ale sníží i spotřebu plynu.

  instalace, schéma zapojení, způsob instalace, pravidla a požadavky

  Oprava a údržba plynových zařízení
  Může to být zajímavé! výpočet výkonu plynového kotle pro vytápění soukromého domu.

  Závěr

  Na první pohled nejde o nejtěžší instalaci plynových kotlů v soukromém domě, požadavky na dodržování předpisů a bezpečnostních předpisů jsou vysoké. Instalace otopného systému s plynovým kotlem vyžaduje znalost příslušných norem a pravidel a závěrečné zkoušky a připojení by měly být prováděny výhradně odborníky na servis plynárenských služeb. Důvěřujte profesionálům a pak Vám plynový kotel bude sloužit věrně a poskytne vám teplo a pohodlí.

  Vyhledávání

  Související články