Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Střechy budov a staveb jsou rozděleny do dvou kategorií: ploché a šikmé. Tento článek se bude zabývat druhou polohou, nebo spíše úhlem sklonu střechy: které charakteristiky ovlivňují tento parametr, kterým střešním materiálům odpovídá úhel střechy, v jakých jednotkách se mění úhel sklonu bruslí. Po pochopení obdržených informací můžete snadno sledovat správnost konstrukce střechy vašeho domu.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Úhel střechy

Jednotky měření úhlu sklonu

Z kurzu geometrie školy každý ví, že velikost jakéhokoli Úhel se měří ve stupních. Sklon střechy v tomto případě není výjimkou. Je však nutné označit, že v technické literatuře se ve Státních normách a referenčních knihách vyskytují i ​​jiné jednotky měření. Konkrétně: zájem a vztahy stran.

Nejdříve je nutné uvést, co se rozumí úhlem sklonu střechy. Na fotografii níže je označena latinským písmenem alfa.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Úhel sklonu sklonu střechy

V konstrukční oblasti střechy s úhlem sklonu nad 50 ° jsou vzácné. Patří mezi ně věžičky v gotickém slohu nebo nižší svahy mansardových střech. Maximální parametr je v podstatě 45 °.

Pokud jde o dvě další jednotky měření, poměr stran je tzv. Zjednodušený zlomek. Je založen na dvou velikostech: na výšce střechy, na fotografii je označen písmenem "H" a na projekci svahu, který je označen písmenem "L". Poměr by měl být: H / L.

Dodáváme, že projekce délky svahu je ve skutečnosti poloviční šířkou domu, pokud je střecha symetrická, nebo celá šířka, je-li střecha jednostranná. V tomto případě je úhel sklonu psán zlomkem, například 1: 3.

V některých provedeních je označení zlomku nepohodlné. Například, pokud to vypadá takto: 4:13. Proto použijte procento výpočtu. Vypočítá se takto:

4: 13x100 = 30,77%

Sklon střechy v procentech a stupních je používán profesionálními staviteli častěji než poměr stran, protože toto označení používané v referenčních knihách a odborné literatuře. To jsou čistě technické jednotky. Ačkoli to není těžké převést z jedné jednotky do druhé. Níže uvedená fotografie ukazuje překlad ze stupňů a postojů stran a naopak.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Podíl poměru stupňů k rozměrům střechy

Je-li potřeba převést stupně na procenta, můžete na základě výše uvedeného obrázku provést několik matematických výpočtů. Úhel rovný 45 ° se považuje za 100%. Nyní můžete zjistit, kolik stupňů je v jednom procentu. K tomu potřebujete:

45/100 = 0,45 °. Překládáme do minut, ukazuje se 27 '. To znamená, že 1% je 27 stupňů minut.

K řešení problému můžete přistupovat z opačné strany. To znamená převést stupně na procenta. Inverzní poměr:

100/45 = 2,22%

Ukazuje se, že v jednom stupni 2,22%.

Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby výpočtu, montáže a opravy střešních krytin. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".

Závislost sklonu svahu a typu střešní krytiny

Již jsem zmínil dva typy střešní krytiny: ploché a šikmé. Je však třeba poznamenat, že ploché střechy mají také svůj vlastní úhel, který se mění v rozsahu 0-5 °. Šikmé střechy jsou rozděleny do dvou podskupin (dělení podmíněné):

  • s mírným svahem - od 6 do 30 °;

  • se strmým svahem - více 30 °.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Rozložení střešních materiálů sklonem svahu

Každý typ střešní konstrukce má své vlastní výhody a nevýhody. Například, byt - to je malá plocha pokrytí, která šetří střešní krytiny (jeho množství). Zároveň by však taková konstrukce vyžadovala zesílenou hydroizolaci. Strmé svahy - jedná se o hladkou konvergenci srážek, ale vysokou větrnost konstrukce, která bude od své konstrukce vyžadovat posílení krovu.

Vzhledem k tomu je nutné přísně přistupovat k výběru střešní krytiny. Jejich výrobci musí informovat spotřebitele o tom, jaký minimální sklon střechy mohou být použity. Obrázek níže ukazuje schéma distribuce střešních materiálů v rozích ramp.

Jak je vidět z diagramu, na plochých střechách se obvykle používají válcované materiály ve formě střešního materiálu nebo střešních pásů. I když neexistují žádné kontraindikace pro použití plechů nebo deskových výrobků: břidlice, vlnitý plech, plech, složené. Na střeše se sklonem menším než 15 ° je však lepší použít střešní krytinu. Je vysoká pravděpodobnost pronikání vody skrz spoje nátěrových prvků.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Úhel střechy Hodnota ve stupních a procentech vzhledem k typu střešní krytiny

Konstrukce střechy v závislosti na úhlu sklonu

Je-li návrhem svah střechy, pak jeho výška není obtížná. A tento parametr je jedním z nejdůležitějších, protože určuje výšku brusle. Tento prvek střešní konstrukce je výchozím bodem ve střešní konstrukci jako celku. Vzhledem k tomu, že během stavby, nejprve nastavit úroveň hřebene, a již řezané řezivo pod ním: podpěry. Odtud také vypočítáme délku nohou vazníku.

Složitost výpočtu spočívá v tom, že ne každý si pamatuje trigonometrii, jejíž vzorce se používají k výpočtu délek prvků střešní konstrukce. Základem vzorců jsou goniometrické funkce: sinus, kosinus, tangenta, katangent.

Například, jak určit výšku hřebene (resp. Střechy) skrz sinus a tangens:

sin α = H / S, kde "S" je délka svahu. Proto bude výška hřebene rovna: H = Sx sin a. l x tg α

Podobně můžete určit délku svahu nebo znát oba parametry. Můžete vypočítat úhel střechy. Všechny konstrukční parametry jsou vzájemně propojeny, takže pokud znáte dvě z nich, můžete určit třetí.

To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o větrání prostoru pod střechou.

Mimochodem, určení parametrů střechy, můžete udělat bez úhlu sklonu. K tomu se používá Pythagoreanův vzorec. Zde je jeho vzorec: S33332232332 = 333 2 + L 2

Při změně hodnot se nalezne požadovaná hodnota.

Můžete mít otázku týkající se hodnoty hodnot goniometrických funkcí. Jsou volně dostupné, ale nehledejte je na internetu a trávíte čas, nabízíme následující tabulku:

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Hodnoty goniometrických funkcí úhlu

Dodáváme, že trigonometrické funkce zjednodušují výpočty střešních konstrukcí. Pokud je použijete správně a budete moci načrtnout náčrtky střech na papíře (s představivostí z hlediska konstruktivního uspořádání prvků), pak můžete snadno vypočítat rozměry každého prvku.

To platí nejen pro jednovrstvé nebo štítové konstrukce. Je také snadné spočítat prvky střech z kyčlí nebo mansardové střechy. Stačí jen rozdělit jejich složité struktury na jednoduché.

Vliv úhlu sklonu na objem místnosti podkroví

Pokud je dům postaven s podkrovím, úhel sklonu bruslí získá aplikovanou hodnotu. A zde je poměr přímý, tj. Čím větší je úhel, tím větší je objem podkroví. Abychom byli jasní, níže uvedená fotografie je jasně viditelná.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Poměr úhlu sklonu k objemu mansardové místnosti

Uveďme příklad založený na horním obrázku. Zde můžete jasně vidět, že výška místnosti závisí na parametrech sklonu střechy. Je třeba mít na paměti, že optimální výška by neměla být menší než 2,5 m. To znamená, že úhel sklonu světlíků by měl být nejméně 25 °. Ale všimněte si, že s tímto uspořádáním prvků střechy se nebere v úvahu objem místnosti. To znamená, že šířka místnosti nebude větší než 3 m. Kromě toho je šířka domu 10 m. Ukazuje se, že se používá pouze 30% prostoru.

Takže je nutné zvýšit hodnotu úhlu. A čím více je, tím užitečnější prostor podkroví. Ale je tu rubová strana mince. Zvýšení úhlu zvyšuje výšku hřebene. A to je cena stavebních materiálů pro stavbu střechy, plus zvýšení struktury plachty. Proto je velmi důležité najít střední půdu. Například 40 ° prakticky řeší všechny problémy.

Aby se tyto problémy dostali jednou provždy, stavitelé již dlouho používají zcela odlišný design. Je to obtížné jak ve stavebnictví, tak i ve výpočtech, ale tato možnost řeší problém využitelné podlahové plochy bez zvýšení výšky střechy.

Jak vypočítat úhel střechy s příklady

Konstrukce mansardové střechy

Vypočítejte výšku hřebene a úhel střechy:

To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte více o kalkulačce střešní krytiny.

Závěr k tématu

Výpočet střešní konstrukce je výsadou odborníků. Protože správný výpočet, stejný úhel sklonu, je spolehlivost střechy jako celku. Navigace v některých technických termínech však bude užitečná pro majitele ve výstavbě.

Vyhledávání

Související články