je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Zlepšování životních podmínek pro vaši rodinu se dříve nebo později stává životně důležitou nutností a obvykle je řešením vybudovat soukromý dům. Ale náklady na nové bydlení je poměrně vysoká. Za tímto účelem je možné ušetřit peníze na celý život. Naštěstí existují v tomto případě rychlejší možnosti financování. Faktem je, že stát poskytuje pomoc při pořízení nového bydlení. Jedním z jeho typů je příležitost vybudovat nový domov pro mateřské město.

je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Legálně mateřský kapitál lze použít k nákupu nemovitosti

Peněžní prostředky jsou však poskytovány za přísně definovaných podmínek a je třeba chápat, jak přesně můžete využije takové financování při stavbě domu.

Co je mateřský kapitál?

Existuje federální program zajišťující přidělení finančních prostředků matce, která porodila své druhé dítě. Toto opatření platí i v případě přijetí. V roce 2018 je výše mateřského kapitálu 453 000 rublů.

Tyto peníze se nezaplatí do rukou, rodina s nimi disponuje se svolením Penzijního fondu. Posledně jmenované vydává konečné rozhodnutí, ale iniciativa platby může patřit pouze vlastníkům kapitálu. Peníze se převádějí přímo prodávajícímu.

Je třeba poznamenat, že kromě tohoto programu existují v mnoha regionech země možnosti poskytování hmotného kapitálu, které představují dodatečnou pomoc. Poskytují buď dodatečné finanční zdroje, nebo rozšiřují seznam povolených způsobů využití poskytovaných peněz.

je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Mateřský kapitál není hotovost, nýbrž certifikát, na který si můžete zakoupit určité zboží a služby

Který dům je lepší koupit na adrese mateřský kapitál

Výše ​​pomoci poskytované státem ve formě mateřského kapitálu je dostatečně velká, ale obvykle stále nestačí k tomu, aby plně pokryla náklady na nové bydlení. Důležitá je proto jak finanční dostupnost nákupu nového domova, tak kvalita a trvanlivost získaného bydlení.

Všechna tato kritéria jsou splněna doma z baru. Tato stavební technologie má navíc následující výhody:

 • Cenově dostupná cena . Dům postavený z tohoto materiálu je výrazně levnější než jiné stavební možnosti.

 • Možnost relativně rychlé konstrukce . Tým odborníků je schopen postavit takový dům v období jednoho až tří týdnů.

 • Udržitelná výstavba . Tato okolnost je důležitá pro zdraví těch, kteří v tomto domě budou žít po mnoho desetiletí. Současně bude mít takový dům příznivý vliv nejen na obyvatele, ale i na životní prostředí.

 • Pokud jsou stěny zhotoveny ze dřeva, pak často není nutné provádět vnitřní dokončovací práce . Často dost malé množství dekorace - obvykle koupelna a kuchyň.

je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Příklad, jak můžete na našem webu vytvořit dům pro mateřský kapitál na klíč z baru
Kontakty stavebních firem, které nabízejí služby stavebních domů, naleznete prostřednictvím platby mateřským kapitálem. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".
 • Dobrá tepelná izolace . V zimě zima v domě je dobře udržován v teple, v létě - po dlouhou dobu udržuje v pohodě.

 • Snížené požadavky na nadaci . Dům dřeva je jednou z nejjednodušších budov, což znamená, že nepotřebuje mocný, a proto drahý základ.

Existují také nevýhody:

 • Existuje zvýšené nebezpečí požáru v důsledku použití dřeva pro obklady. Pro řešení tohoto problému se na dřevěné části, které jsou schopny chránit proti požáru, aplikují speciální impregnace.

 • Destruktivní účinek vlhkosti a možnost hnijících dřevěných částí. Aby se tomuto riziku vyhnulo, jsou stěny opláštěny vlečkou. Navíc, na střeše je vysoce kvalitní odtok.

Lze konstatovat, že dům z baru je výhodnou možností pro získání mateřského kapitálu.

Jak získat práva na „mateřský kapitál“

Tyto prostředky mohou být použity pouze na financování v následujících případech:

 1. Zlepšení životních podmínek rodiny jako celku a pro dítě.

 2. Platí za vzdělávání dětí.

 3. Platba za zvýšení mateřského důchodu.

Jak je vidět, odpověď na otázku: zda je možné použít mateřský kapitál pro stavbu domu, odpovídá prvnímu z uvedených směrů.

je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Použití mateřského kapitálu ke zlepšení životních podmínek: nejdůležitější je zde výjimka

Je třeba poznamenat, že v procesu budování nákladů na dům mohou mít odlišný charakter. Ne ve všech případech, za které můžete platbu zaplatit.

Kromě toho konečné rozhodnutí nevydává majitel mateřského kapitálu, ale Penzijní fond, který je povinen zajistit, aby při přestěhování do nového domova nebyla porušena práva dítěte. To zejména znamená:

 • kvalita bydlení v novém domě nebude nižší než dřívější;

 • množství obytného prostoru, který bude klesat na jeden osobě, nebude menší než v předchozím místě bydliště.

Pokud se penzijní fond zavazuje zaplatit, budou peníze v požadované výši převedeny na dodavatele stavby.

To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o nákladech na založení domu.

Všechny možnosti použití základního kapitálu pro stavbu domu z baru

Kapitál lze zaplatit pouze tehdy, pokud jde o stavbu domu nebo jeho renovaci. K objasnění je zapotřebí poslední prohlášení. Jedním z požadavků je, že zvýšení obytného prostoru by nemělo být menší než rychlost na osobu v dané oblasti. Pokud jsou domy stavěny pod mateřským kapitálem v Moskevské oblasti, pak jeho hodnota je 18 metrů čtverečních. m.

je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Sociální norma bydlení v Moskvě
Rekonstrukce znamená významné změny v budově, které jsou zaměřeny na zvýšení obytného prostoru. To může být dokončení pokojů, podkroví nebo jiného patra.

Stavba domu pro mateřský kapitál: jemnosti procesu

Je třeba poznamenat, že dům, který má být postaven, má určité požadavky :

 1. Každé místo podléhá územnímu členění. Je důležité, aby pozemek, kde se provádí výstavba, byl obytnou zónou.

 2. K domu musí být připojena veškerá nezbytná komunikace. V některých případech je přípustná absence centralizovaného zásobování plynem, kanalizace nebo vodovodu.

 3. Budova musí být velká s pevným základem a nosnými stěnami.

 4. Výkon domu je důležitý. Musí být zajištěna bezpečnost, výkonnost a trvanlivost inženýrských staveb soukromého domu, jakož i bezpečnost lidí, kteří zde žijí.

Dům nesmí mít více než tři patra a musí být umístěn na území Ruské federace.

Nemůžete kupovat pozemky pro dům nebo platit nájemné z těchto peněz.

je možné použít mat kapitál pro výstavbu

Ne všechny nákupy mohou používat mateřský kapitál

Postup a seznam dokumentů

žádat o finanční prostředky je nutné připravit balíček dokumentů .

 1. Smlouva, která byla uzavřena s dodavatelem stavby.

 2. Podrobnosti o zaplacení částky.

 3. Vyjádření vyjadřující přání učinit platbu mateřského kapitálu za služby stavební firmy.

 4. Dokumenty, které poskytují zákonné právo stavět na tomto pozemku. To může být například vlastnické právo, užívání nebo uzavřená nájemní smlouva.

 5. Povolení k provedení stavby, které vydaly místní úřady.

 6. Manželský certifikát, je-li manžel zapojen do podnikání (hlavní kapitál matky patří manželce).

 7. Certifikát, který potvrzuje právo používat mateřský kapitál.

 8. Dokument, který potvrzuje totožnost vlastníka mateřského kapitálu.

 9. Povinnost, která naznačuje, že dům bude po výstavbě vyzdoben jako společný majetek.

Tento soubor dokumentů se předkládá Penzijnímu fondu, aby dodavatel stavby obdržel platbu z mateřského kapitálu.

Jasně o použití mateřského kapitálu pro stavbu domu, viz video:

Je možné žádat o platbu pouze v případě, že dítě, u něhož bylo porodeno mateřské město, bylo 3. let. Pokud půjčka byla přijata, pak můžete vzít kapitál, jakmile bylo uděleno.

Peníze půjdou na účet stavební firmy během jednoho až dvou měsíců.

Co když nedáte peníze bezdůvodně

V některých případech může být platba odmítnuta a pokud problém nevyřešíte, budete muset zaplatit pouze za výstavbu domu z kapsy. Existuje mnoho různých nuancí, ale mají pouze dvě řešení:

 • Selhání nastalo pro specificky specifikovaný a oprávněný důvod - například dokumenty byly nesprávně podány, neexistují žádná data a tak dále.V tomto případě zbývá určit příčinu odmítnutí co nejpřesněji a napravit uvedené nedostatky.

 • Pokud je podle žadatele odmítnutí protiprávní a ve skutečnosti k tomu neexistují žádné důvody, pak existují pouze dva způsoby: kontaktovat mateřskou instituci penzijního fondu, a pokud to nepomůže, pak snažit se hájit svá práva u soudu. V každém případě byste se měli pokusit o odmítnutí písemně.

Jaké změny nastaly v právních předpisech týkajících se mateřského kapitálu, viz následující video:

Může to být zajímavé! In článek na následujícím odkazu se dozvíte o ceně stavby stodoly v zemi.

Závěr

Je možné postavit dům na klíč s mateřským kapitálem. V závislosti na tom, zda jste připraveni utratit další finanční prostředky, dům může být malý nebo velký, ale v každém případě to bude vaše vlastní bydlení. Pokud chcete získat dům za minimální cenu, pak se podívejte na projekty domů ze dřeva nebo podobné technologie, ale hlavní věc v této věci je najít odpovědné a kompetentní stavební firmy.

Ohodnoťte tento článek, zkusili jsme pro vás

Vyhledávání

Související články