metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

Sedlová střecha je nejoblíbenějším designem v soukromé výstavbě. Střešní systém s vazníkem by měl být opatřen podpěrnou plošinou pro montáž střechy. Správně vypočtená kroková krokvíková sedlová střecha umožňuje zajistit pevnost a stabilitu konstrukce vůči všem vnějším zatížením, vytvořit trvanlivou a spolehlivou střešní krytinu. Tento článek pojednává o konstrukčních vlastnostech vazníkového systému, postupu pro výpočet a instalaci. Tyto informace vám umožní správně pochopit metodiku vytváření sedlové střechy, aby se při stavbě nezeptali na zaměstnance.

metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

Systém krokví

Vzdálenost mezi krokvemi pro šikmou střechu

mezi osobami zapojenými do výstavby soukromého nebo venkovského domu , neustále se diskutuje o nejúspěšnější střešní konstrukci a počtu opěrných prvků. K pochopení těchto názorů a zaujetí jedné nebo druhé strany je třeba vzít v úvahu celkovou strukturu střechy.

Existují dva typy konstrukce krokví:

 • Zavěšení .

 • Nakloněný . Suspendované krokvy se používají na relativně malých domech s délkou nosných prvků nepřesahujících 6 m. Konstrukce sestává z řady příhradových vazníků, které mají tvar rovnoramenného trojúhelníku. Příhradové nosníky jsou instalovány na obložení dřeva (mauerlat), propojené latěmi. Nosnost závěsných trámů je poměrně malá, ale jejich výhodou je jednoduchost konstrukce, hospodárnost a vysoká rychlost montáže. Existuje spousta možností pro zavěšení trámů, což je vysvětleno převahou malých budov, které nepotřebují složitou a masivní střešní konstrukci. Závěsné krokvy

  Konstrukce příhradového nosníku je poněkud složitější. Po obvodu překrytí horního patra je položeno masivní dřevo - mauerlat. V podélné střední ose jsou instalovány dvě (nebo více) vertikálních regálů, jejichž výška určuje úhel sklonu svahů. Mezi regály je nastaven hřebenový nosník, který vede po celé délce střechy a slouží jako vztažná čára pro nohy krokví. Každý z nich má dva body podpory - na dně je mauerlat a nahoře hřebenový nosník.

  Pro vytvoření přídavné podpěry, s výjimkou průhybu podpěr, se používají vzpěry - šikmá prkna připevněná k nohám krokví pod úhlem k přímce a spočívající v dolní části středního spodního dřeva - nižší úroveň.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Přepravka je instalována na vnějším povrchu ramen krokví, tvoří šikmou rovinu, která slouží k instalaci střešní krytiny

  Krok zpoždění střechy - to vzdálenost mezi dvěma sousedními krokvy. Určuje se počtem zpoždění rovnoměrně rozložených podél délky podélné osy střechy. Hlavní nosné konstrukce pro střechu jsou krokvy a opláštění, tvořící šikmé plochy s danou geometrií a plochou. Úhel sklonu určuje zatížení větrem a sněhem a se vzrůstajícím úhlem se vítr zvětšuje a s klesajícím zatížením sněhu na střeše.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Svah určuje zatížení větrem a sněhem
  Na našich stránkách najdete nejvíce oblíbených oblastí v oblasti Moskvy stavba venkovského domu . Ve filtrech můžete nastavit požadovaný směr, přítomnost plynu, vody, elektřiny a další komunikace.

  Co určuje krok pro uspořádání krokví

  Zvažte faktory, které určují krok mezi krokvemi střechy se dvěma svahy, podrobněji. Mělo by být okamžitě vzato v úvahu, že počet krokví určuje nosnost. Snížení jejich počtu komplikuje instalaci izolace, přispívá k ochabnutí opláštění opláštění a střechy na nich instalované.

  Příliš časté umisťování krokví zároveň způsobuje potíže při instalaci izolace. Musí být přizpůsoben na šířku, což vytváří odpad, tzn. Neproduktivní spotřebu materiálu. Proto je často kritériem pro stanovení stoupání krokví velikost izolátoru. Například mnoho druhů minerální vlny má šířku 60 cm, což je velmi vhodné pro většinu návrhů štítových střech.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Zahřívání minerální vlnou

  Navíc krok krokve přímo závisí na jejich množství. Jedná se o vypočítanou hodnotu, která je určena na základě únosnosti nosných prvků. Zatížení na střešní krytinu, jakož i hmotnost samotného nátěru jsou poměrně velké, proto je pro jejich přijetí vyžadována stabilní a trvanlivá konstrukce. Je třeba mít na paměti, že důležitý je také systém vazníků, protože rošty jsou mnohem těžší než závěsné, tvoří znatelné zatížení na stěnách a základech domu.

  Zatížení větrem a sněhem jsou vnějšími faktory ovlivňujícími strukturu střechy.Váha sněhu v zimním období je schopna protlačit střechu nebo ji dokonce rozlomit, pokud její konstrukce není navržena správně. V aplikacích SNiP existují speciální údaje o průměrném ročním množství sněhu v různých regionech. V některých z nich je až půl tuny sněhu na metr čtvereční.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Pokud vypočítáte hmotnost sněhu na celé ploše střechy, získáte velmi působivou hodnotu
  Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o rozbité střeše: funkce a nuance, výpočet a instalace + foto a video .

  Kromě sněhu způsobuje vítr vážné napětí. Současně, pokud je zatížení sněhem statické, jsou nárazy větru náhodné a nerovnoměrné. Vítr může stoupat kdykoliv v průběhu roku, a to jak v zimě, tak v létě, díky čemuž se s ním zachází s vážností. Při výběru úhlu sklonu je třeba zjistit sílu a směr převažujících větrů v regionu, dozvědět se o možnosti poryvů hurikánů. V aplikacích je k dispozici SNiP.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Informace o velikosti tlaku větru v různých oblastech Ruska

  Všechny tyto faktory určují parametry systému vazníku a vzdálenost mezi jednotlivými podpěrami.

  Závislost krokví na střešním materiálu

  Existuje velké množství typů střešních krytin. Většina z nich je v moderní výstavbě znatelně zastaralá a málo využívaná. Nejoblíbenější dnes jsou:

  • Profesionální list .

  • Obložení .

  • Kovová dlaždice .

  Je třeba poznamenat, že profesionální plechy a profesionální podlahy jsou jednou skupinou profilovaných povlaků. Některé zdroje je považují za jiné názvy stejného materiálu, jiné je dělí podle výšky vlny. Profesionální plech má vyšší výšku vlny a profesionální podlaha je poněkud plošší. První typ může být použit nejen jako střešní krytina, ale také jako materiál pro stavbu plotů, plotů, kovových garáží atd.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Paluby

  Profilovaný plech má menší vlnu a je určen pro pokládání jako střecha. Oba materiály mají společný specifický rys - profilování se provádí pouze v podélném směru, což rozšiřuje jejich možnosti a umožňuje výrobu střešní krytiny pro kulaté střechy a přístřešky.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Střecha z vlnité lepenky
  Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte více o typy garážových střech a metody tváření plochých a štíhlých modelů .

  Stupeň krokví ze sedlové střechy pod profesionální podlahou je zvolen s ohledem na tuto vlastnost materiálu. Pokud je hodnota příliš vysoká, objeví se možnost prověšení střechy mezi krokvy. Kromě toho dojde k nadměrnému zatěžování latí, které pro něj nemusí být připraveno. Důležitým parametrem je také plocha svahu. Stoupání krokví střešní střechy pod vlnitou podlahou je mnohem menší než stoupání štítové střechy, protože délka podpěrných prvků a jejich zatěžovací hodnota jsou významně zvýšeny a vyžadují zvýšený počet podpěr.

  Kovová taška vypadá jako plátno z přírodních keramických obkladů. Ve všech svých provozních vlastnostech je velmi podobná vlnité desce nebo profilovanému plechu, ale fyzicky má důležitou vlastnost - přítomnost nejen podélných, ale i příčných vln. To umožňuje mírně zvýšit krok mezi krokvemi střechy se dvěma svahy pod kovovou dlaždicí, nebo být veden při volbě rozměrů izolátoru.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Stropová střecha

  Při použití břidlice nebo ondulinu se krok krokví provádí podle stupně tuhosti těchto materiálů. Jako volitelné příslušenství zvyšují hustotu soustružení, nebo instalují pevnou verzi tlusté překližky.

  Metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvemi

  Existují dvě možnosti výpočtu:

  • Inženýrský výpočet s použitím příslušných vzorců a technik.

  • Pomocí online kalkulaček , které poskytují odpověď po zadání vlastních zdrojových dat.

  První metoda je vhodná pouze pro profesionální projektanty střešních systémů. Pro neškolenou osobu, aby tyto výpočty provedla, je nesmírně obtížné, protože potřebujeme různá specifická data, koeficienty, hodnoty tabulek, které je obtížné nalézt a musí být správně použity. Výpočty získané pomocí on-line kalkulaček se také nedoporučují pro skutečnou výstavbu, ale měly by být použity jako možnost upřesnění nebo ověření výsledků výpočtů specializovaných organizací.

  metoda výpočtu vzdálenosti mezi krokvy

  Instalace střechy

  Ve videu můžete vidět, co má být krok krokve:

  Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o přeměně garáže na pohodlný dům ve stylu Loft .

  Závěr

  Na závěr je třeba připomenout, že veškeré projektové a projektové činnosti by měli provádět vyškolení a speciálně vyškolení odborníci. Krok krokví je důležité a odpovědné množství, které určuje únosnost střechy. Zničení způsobené neschopností převzít stávající náklad je dostatečně závažné a je schopno zpochybnit možnost bydlení v domě, a proto je třeba tuto záležitost řešit co nejvážněji, aby se tento problém vyřešil.

Vyhledávání

Související články