požadavky na jeho umístění podle SNiP

Dnes budeme hovořit o tom, jak instalovat garáž na místě. Jaké jsou pro to normy a stavební normy? Tím se ušetříte od chyb při rozhodování o tom, kde a jak daleko od domu můžete stavět garáž. A také vám řekněte o možných důsledcích zanedbávání stávajících pravidel.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Jak správně umístit garáž na pozemku

Vzdálenost od garáže k ostatním budovám

Existuje soubor pravidel a předpisů (SNIP) pod číslem 2. 07. 01-89, které označilo normy pro umístění garáže na staveništi. Jedná se o legislativní akt, jehož body musí být striktně dodržovány. Existuje však odchylka od regulačních požadavků, v nichž se uvádí, že Správy krajů mají právo na vlastní požadavky, což by nemělo být v rozporu s právními předpisy. To znamená, že výše uvedené SNiP v každé oblasti mohou být přidány jinými normami.

Je však třeba poznamenat, že normy uvedené v dokumentech jsou doporučující, protože pozemní pozemek je majetkem jeho vlastníka. A na to může postavit, co chce a kam chce. To znamená, že za porušení stavebních předpisů nebude nést ani správní odpovědnost, ani porušovatel.

Právníci však neporušují pravidla, není to nic, co by bylo napsáno. Protože tam je vždy osoba, například, váš soused, který se rozhodne uspořádat rekreační oblast v blízkosti plotu, a na tomto místě máte garáž na pozemku. Tolik k konfliktu, protože nechce dýchat výfuk z vašeho auta. A pokud jste porušili pravidla, pak rozhodnutí soudu, pokud tam soused jde, nebude ve váš prospěch.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Schéma správného umístění garáže v příměstské oblasti

Nepodléhejte zákonům, byly vyvinuty více než jeden rok. Zejména stavba. Základem jejich pravidel, požadavků a technologií je rozsáhlá zkušenost lidstva, která primárně chrání samotného člověka: jeho život a zdraví.

Proto zde pravidla a předpisy podle výše zmíněného SNiP, které musí být dodrženy při stavbě garáže na letní chatě, s přihlédnutím k hygienické a životní úrovni:

 • z garáže do oken sousedního domu - ne méně než 6 m, tato vzdálenost je speciálně zvolena v případě požáru v garážové místnosti a tak, aby oheň nedosáhl do další budovy;

 • vzdálenost k hranicím dachy je minimálně 1 m, což se provádí tak, že chodci se mohou volně pohybovat podél pěší zóny v blízkosti místa, pokud auto stojí v garáži,

 • stejný parametr před plotem , důvody se zde liší: tak, aby budova nevytvářela stín na vegetaci sousední chaty, takže déšť ze střechy garáže také proudil do sousední zahrady tak, aby bylo možné opravovat zdi budovy, aniž by šplhal do sousedního úseku; Taková vzdálenost umožňuje řídit speciální zařízení.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Vzdálenost od garáže k hranici sousedního pozemku je nejméně 1 m
Na našich stránkách můžete zjistit s nejoblíbenějšími projekty garáží a dalších "malých forem" pro venkovský dům - od stavebních firem zastoupených na výstavě "Low-Rise Country".

Existují normy pro umístění garáže v porovnání s dvoupatrovými budovami. Tam je 1 m na hospodářské budovy, a 5 m na obytný dům. A posledním parametrem je vzdálenost od vozovky. Neměla by být menší než 3 m, ale v rámci 5. To vše je ve stejném případě spojené s použitím speciálního vybavení. Je-li silnice umístěna na straně garáže, pak by její vzdálenost měla být nejméně 3 m, a do středu vozovky do 5 m. To je v případě bezpečného odjezdu vozu z garáže do vozovky tak, aby nedošlo ke kolizi s pohyblivými vozidly.

Vezměte prosím na vědomí, že podle SNiP by měla být garáž u dachy postavena s přihlédnutím k výše uvedeným normám, počínaje suterénem budovy. Pokud takový prvek není v budově, pak ze zdí. Pokud je garáž pokryta střechou s vyčnívajícím okapem, pak je odpočítávání od jejího okraje. Nebo spíše z projekce na zemi.

Nyní jeden delikátní právní okamžik. Vše, co bylo řečeno, se týká pouze kapitálových struktur. To znamená, že garáže postavené z cihel, bloků a jiných stavebních materiálů položených na důkladně zaplaveném základu. A odrůdy, jako jsou kovové garáže, rám nebo betonové přenosné jsou kvalifikovány jako dočasné stavby. To znamená, že mohou být kdykoliv přeneseny. To platí i pro autopůjčovny. Tyto budovy nespadají pod požadavky uvedené v SNiP.

Stále však musí být dodrženy některé požadavky. Například, pokud jsou garážová vrata uspořádána v jedné rovině s plotem, pak musíte přemýšlet o opuštění auta, stejně jako o udržení vzdálenosti od stezky.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Je nutné dodržet vzdálenost k silnici s ohledem na pohodlný a bezpečný výstup

Můžete porušit požadavky SNiP a v jakých případech

>

V životě se děje cokoliv, takže někdy se do něj zavedené normy nehodí. A pokud se to stalo ve vztahu k garáži u dachy, pak je nutné normy ignorovat. Ale bez ohledu na to, jaké rozhodnutí učiníte, koordinujte to se svými sousedy. Dejte do popředí přátelství.

Takže uvažujme, jaké požadavky lze se souhlasem sousedů porušit.

Snížení vzdálenosti mezi garáží a sousedním domem

Pokud se vám podařilo přesvědčit sousedy, pak může být standardní vzdálenost 6 m snížena na nulu, abych tak řekl, vybudovat garáž z okna do okna. Ale všimněte si, že taková dohoda by neměla být ústní. Vytvořte smlouvu, ve které přesně zapíšete všechny dohody do nejmenšího detailu. Tato smlouva musí být zároveň aktualizována každé tři roky.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

V případě jakýchkoli dotazů na chatě je třeba jednat se svými sousedy
Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které tuto službu nabízejí návrh a výstavba garáží a jiných „malých forem“ pro venkovský dům. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".

Ale to není vše, co od vás je požadováno. Budeme muset vyklopit a držet sérii činností ovlivňujících instrukce o požární bezpečnosti. Co je třeba udělat:

 • k instalaci protipožárního štítu s inventářem, krabicí s pískem nebo barelem vody;

 • uvnitř garáže zavěste hasicí přístroj ;

 • Elektrické zapojení musí být v souladu s požární bezpečností , tj. umístěnou v ochranných vlnitých hadicích;

 • všechna světelná zařízení musí být uzavřena s ochrannými odstíny , sítěmi nebo mřížkami

 • samostatným elektrickým vedením s instalace samostatného rozvaděče s plným ochranným vybavením s.

Nezapomeňte, že je zakázáno ohřívat garáž v zimě s topnými přístroji s otevřeným plamenem nebo elektrickými topnými tělesy.

A ještě jeden nepříjemný moment. Pokud se sousedé rozhodnou prodat venkovský dům, pak budete muset jednat s ostatními vlastníky stránek. A ne skutečnost, že s vašimi tvrzeními souhlasí. Proto za žádných okolností nedoporučujeme souhlasit, ale jednat v souladu s předpisy, to znamená, že při stavbě garáže zanecháme od plotu zarážku.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Garáž ve venkovském domě, postavená blízko domu souseda, musí být vybavena protipožárním štítem

Pomocí zdí garáže místo plotu

Tato situace je v zásadě stejná jako předchozí. Bude nutné jednat se sousedy nebo nabídnout alternativní možnost. Například, aby váš soused a garáž stály vedle sebe. V tomto případě můžete postavit jednu společnou budovu se separační stěnou. Tím se sníží náklady na pořízení stavebních materiálů a sníží se stavební rozpočet.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Garáž nahrazuje část plotu
Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu naleznete informace o osvětlení garáž.

Samostatná garáž a požadavky na ni

Chtěl bych také hovořit o požadavcích na umístění garáží, které jsou stavěny na území garážového družstva nebo na pozemku přiděleném pro jeho výstavbu.

Nejdříve je nutné poznamenat velikost garážové budovy. Ve výše uvedeném SNiP existují přesné parametry :

 • délka - 6 m;
 • šířka - 3 m;

 • výška - 2,2 m.

Je třeba poznamenat, že že tyto normy jsou velmi zastaralé, protože jak tuzemský automobilový průmysl, tak zahraniční obchodníci již dlouho nabízejí vozy, a to i pro soukromé použití, které se do takové garáže prostě nevejdou. Proto jsou dnes změněny rozměrové specifikace. Zde jsou nové rozměry: 5x7x3 m.

Budeme okamžitě učinit rezervaci, že se jedná o minimální ukazatele, což znamená, že majitel webu pro výstavbu garáže rozhoduje pro sebe, co by mělo být. Ale i minimální rozměry umožňují nejen zakrýt auto v takové budově, ale také uspořádat skladiště náhradních dílů, vybavení, nástrojů a dalších věcí.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Minimální rozměry garáže pro jedno vozidlo

Dodáváme, že existují normy, které musí být vzaty v úvahu při stavbě garážové budovy bez ohledu na jaké auto bude v něm uloženo:

 • výška garáže v soukromém domě podle standardů - 0,8-1,0 m od střechy auta;

 • stejné rozměry od dveří vozu ke stěnám konstrukce nebo k policím, to znamená, že se dveře volně otevírají, aniž by se dotýkaly protilehlých povrchů.

A další indikátor, který ovlivňuje parkovací plochu. Zde je minimální velikost 30 m².

Podívejte se na video, ve kterém odborník hovoří o tom, kde umístit garáž na venkovské stránce:

Může to být zajímavé ! V článku na následujícím odkazu se dozvíte více o sklepě v garáži.

Požadavky na veřejné garáže

Pokud jsme začali mluvit o garážích v parcelách (dispozice a umístění), pak jsem chtěl určit některé pozice týkající se veřejných garáží. Dnes jsou tyto budovy postaveny ve velkém množství, jsou vhodné k použití. A používají velké množství motoristů.

Ihned proveďte rezervaci, že veřejné garáže jsou postaveny přesně podle SNiPs. Odchylky nejsou povoleny. Jakékoliv porušení je odmítnutí budovy z přejímky a uvedení do provozu.

Tedy jsou zde uvedeny tolerance, které jsou přiděleny pro jedno auto :

 • parkoviště - 10 ;

 • objemová plocha - 40-50 ;

 • vzdálenost od auta ke stěnám budovy - 0,5-0,6 m .

Veřejné garáže jsou postaveny s ohledem na tyto vzdálenosti:

 • do obytných budov - 10 m ;

  Pro veřejnost - 10m29;
 • do budov mateřských škol a škol - 15 m ;

 • nemocnicím, klinikám a dalším zdravotnickým zařízením - 25 m ;

 • na turistické cesty a trasy - 800-1500 m29;

 • vzdálenost mezi sousedními veřejnými garážemi je 3,8-7 m .

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Veřejná garáž postavená výhradně podle SNiP

Osoby se zdravotním postižením

Je třeba Vzdát hold vládě, která přijala mnoho předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením. To platí i pro veřejné garáže. Za prvé je pro ně parkování zdarma. To zohledňuje vzdálenost od místa bydliště do garáže. Neměla by překročit 50 m. Je-li tento ukazatel větší, je postižené osobě poskytnuta sekce pro instalaci skládací konstrukce, například kovové.

Existují však určité podmínky, které by neměly porušovat práva vlastníků garáží. Jeden z nich uvádí, že osoby se zdravotním postižením mají parkování zdarma do 10% z celkových parkovacích míst. A tato místa musí být označena a označena zvláštními značkami.

Vezměte prosím na vědomí, že porušení těchto požadavků je trestné.

požadavky na jeho umístění podle SNiP

Zakázaná parkovací místa by měla být označena
Může to být zajímavé! V článku sledujte odkaz přečtěte si o moderním trendu - projekt vedle obnoveného domu.

Závěr k tématu

Dotkli jsme se velmi zajímavého tématu, které se zabývalo umístěním garáže na místě (s normami a požadavky). Informace uvedené v článku by vám měly pomoci neudělat chyby výstavbou garáže na vlastní letní chatě.

Vyhledávání

Související články