Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Jakýkoli projekt vytápění soukromého domu, kanceláře nebo bytu nezačíná nákupem dobrého vybavení, jak někteří uživatelé věří, ale s vytvořením projektu. Zahrnuje detailní výpočet spotřeby energie, výběr druhu paliva, umístění ohřívače, zapojení, komponentu a tak dále. Zásobování teplem je zvláště autonomní - je to odpovědné podnikání, obtížné, netoleruje chyby. Rozměry domu zde nehrají žádnou roli, je nutné navrhnout otopný systém před jeho instalací, aby se předešlo problémům jak s obecními úřady, tak s ohledem na vlastní bezpečnost.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Takto vypadá počítačová vizualizace topného systému

Co je součástí topného systému

Topení je považováno za klíčový prvek celého systému kotle. Jeho volba je založena na volbě výkonu, který je počítán na konkrétních rozměrech budovy, kde bude instalován. Nebo spíše celková plocha je dělena jednotkovou hustotou výkonu. Vypočítá minimální výkon kotle. Tyto indikátory musí přidat 25 procent pro optimální zatížení, což ponechává malou rezervu výkonu pro nepředvídané situace.

Moderní kotle, které jsou součástí projektu vytápění domu, jsou vybaveny elektronickým systémem, který je zodpovědný za provoz a funkčnost zařízení. Součástí projektu je kromě kotle také elektroinstalace z trubek, radiátorů, čerpadel a dalších prvků.

Mohou být snadno zakoupeny ve specializovaných prodejnách, jejich rozsah je velký, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, mohou být velmi rozdílné, také „podvedené“ řídicí systémy. Liší se výkonem, vlastnostmi, hodnocením značky, kvalitou a cenou.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Příslušenství pro topné systémy jsou vyrobeny z různých materiálů

Doporučení pro výběr kotle

Typ kotle závisí na druhu paliva bude fungovat. Proto si musíte vybrat ten, který je vhodný pro funkčnost a peněžní příležitosti.

Plyn

Nejžádanější a nejdostupnější zařízení (a typ topení). Ne vždy vhodné pouze pro ty lokality, na které dosud nebyl připojen plynovod. Ale iv tomto případě můžete dodatečně nainstalovat plynojem.

Při výběru tohoto typu kotle a topení je třeba pochopit, že vyžaduje včasnou a trvalou údržbu. Musí poskytovat specializované služby.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Plynový kotel v topném systému

Tuhé palivo

Obvykle se volí při instalaci plynu ne to se ukáže v nepřítomnosti zplyňování nebo v přítomnosti jiného paliva. Výhodou takového kotle je nezávislost na centralizovaném plynovodu, a tudíž absence možných tlakových přerušení. Minus - potřeba včasného nákupu tuhých paliv a výstavba speciálního místa pro jeho skladování.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Kotel na tuhá paliva v sekci

Na kapalné palivo

Konstrukce vytápění venkovského domu na kotli na olejové palivo je snadná není-li pronajímatel nedostatek finančních prostředků. Tento kotel běží na kapalné palivo - nafta, kterou nelze nazvat levnou. Kromě vysokých nákladů na chladicí kapalinu, takový projekt umožňuje kopání jámy pro nádrž, do které bude čerpán dieselový motor. Nemělo by se zapomínat, že takový systém vytápění je vysoce výbušný. Před použitím je vhodné zvážit všechny výhody a nevýhody - možná bude systém s plynovým kotlem a plynojemem ekonomičtější.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Provoz kotle na kapalné palivo
Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby izolace domů. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".

Elektrické

Elektrické vytápění se běžně dělí na dva typy: vodu a vzduch. Pokud je v prvním případě voda nebo jiná teplonosná kapalina zahřívána elektřinou, v druhém případě bude takový systém schopen přeměnit elektrický proud na tepelnou energii bez použití vodního zdroje, jinými slovy přímo.

Tuto možnost vytápění nelze v žádném případě označit za nejefektivnější, a to i přes vysokou účinnost elektrických spotřebičů.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Elektrické topné kotle

Konstrukce a provedení prací na uspořádání topných systémů

Provádění vytápění soukromého domu , nemůžete dělat chyby, ani sebemenší. Nejméně, v jakém se mohou projevit - dodatečné peněžní náklady na jejich odstranění. Větší budovy vyžadují více času na výpočty, plánování a přilákání velkého množství specialistů, včetně sousedních. Ale i malé domy mohou být ztraceny v mnoha ohledech, pokud se k otázce vytvoření projektu přistupuje povrchně nebo ne vážně.

I ti, kdo jsou zvyklí dělat všechno sami, se neodvažují vybavit topný systém bez předběžných výpočtů, pracovního výkresu, náčrtu topného systému jako celku.

V každém případě je postup uspořádání topného systému následující:

 1. Vývoj a detailní výpočet projektu podrobně.

 2. Nákup potřebného vybavení pro trubky a komponenty.

 3. Instalační a stavební operace a práce pod přísným dohledem odborníků.

 4. Přijetí hotového díla příslušnými službami.

 5. První spuštění, odstranění případných nedostatků.

 6. Konečné spuštění a přijetí projektu uživatelem - dodání hotového díla.

 7. Vypracování dohody o záručním a pozáručním servisu a v případě potřeby provedení celé škály oprav.

Náklady a typ projektu budou záviset na umístění regionu, klimatických podmínkách, velikosti vytápěného prostoru, složitosti instalačních a stavebních prací, používání zařízení a speciálního vybavení.

Pokud lze projekt vytápění důvěřovat pouze specializovaným odborníkům, pak je vaším úkolem výběr typu paliva a podle toho i typ kotle. V případě pochybností však budou konzultace odborníků nadbytečné.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Pracovní návrh zahrnuje nejen distribuci vytápění místností - to jsou výpočty a výpočty zařízení
Může to být zajímavé V článku na následujícím odkazu se dozvíte o spotřebě plynu pro vytápění domu o rozloze 200 m2.

Který systém vnitřního vytápění preferujete

Projekt vytápění venkovským domem je založen nejen na výběru typu nosiče energie a kotle, ale také na typu vstupu tepla do místnosti. Je jich několik.

Ohřev vody

Nejběžnější, spolehlivý a efektivní systém dodávky tepla pro většinu uživatelů. Je to systém (uzavřená smyčka), podél kterého se ohřívá teplá voda (nepřetržitě), ohřívací místnosti. Funkce ohřívače je prováděna kotlem, ke kterému je připojeno potrubí, které sousedí s radiátory. Je to on, kdo je zodpovědný za ohřev vody a zásobování každého radiátoru.

Po odvodu tepla se voda, která již byla ochlazena, vrací zpět do kotle, ohřívá na požadovanou teplotu a znovu opakuje svůj technologický cyklus.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Obecný topný okruh

Zde můžete použít jakýkoli typ kotle, který běží na jakýkoliv druh paliva. Systém ohřevu vody je rozdělen do dvou podskupin podle typu pohybu chladiva:

Přirozená cirkulace

Zde se voda pohybuje potrubím bez jakéhokoliv tlaku z mechanických zařízení. Tohoto efektu je dosaženo pouze správnou instalací všech součástí topného systému - všechny trubky musí být umístěny pod určitým úhlem sklonu. V opačném případě nebude systém fungovat.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Přirozený přívod vody přes trubky do radiátorů

Nucený pohyb nosiče tepla

Snadnější použití a instalace. Plní stejnou funkci, ale pomocí oběhového čerpadla. Zde je možné umístit potrubí a kabeláže podle potřeby. Jediným požadavkem pro tento systém je instalace dalšího zdroje napájení (vývod) pro čerpadlo.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Nucený přívod horké vody systémem
Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu čtěte o ohřevu vzduchu.

Ohřev vzduchu

Tento projekt lze realizovat pouze při stavbě domu. Uspořádání již vybudované budovy bude nepřiměřeně drahé, protože tato technologie umožňuje uspořádání vzduchových kanálů (vyrobených z kovu, plastu nebo textilií), kterými je dodáván vzduch ohřívaný generátorem tepla.

Stává se nuceným a gravitačním. Přirozená výměna vzduchu probíhá podle fyzikálních zákonů - teplý vzduch stoupá na vrchol, studený proud stoupá dolů. Vynucená metoda se liší od předchozího v tom, že proudění vzduchu se pohybuje v důsledku instalace ventilačního zařízení.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Pro uspořádání ohřevu vzduchu je nutné pečlivě vypočítat průběhy proudění teplého a studeného vzduchu

Elektrická

Tato technologie poskytuje instalaci:

 • elektrické konvektory;

 • infračervené ohřívače s dlouhými vlnami;

 • systémy podlahového vytápění .

Pro dosažení maximálního efektu je vhodné v jednom projektu kombinovat útulné mikroklima v jednom projektu pro vytápění domu.

Takové vytápění nelze považovat za ekonomické, platby za elektřinu se nutně zvýší. Pokud to není cenově dostupné, pak byste měli zvolit levnější způsob vytápění.

Projekt vytápění soukromého domu, návrh systému vytápění venkovského domu, příklady výpočtu, foto

Ohřev vody z elektrického kotle

Co je součástí profesionálního systému vytápění

Při objednávání projektu od specialisty Zákazník musí obdržet:

 1. Titulní stránku s původním razítkem organizace.

 2. Vysvětlující poznámka (bez selhání) k vytvořenému projektu.

 3. Plán zapojení komunikace (všeobecně).

 4. Výškový plán stejného rozložení.

 5. Odhady: pro projekt, materiály, typy prací a jejich náklady.

 6. Specifikace materiálů a speciálního vybavení.

 7. Promítněte jako podrobný náčrt.

 8. Výkres s přesným popisem a rozměry všech hlavních a sekundárních uzlů.

 9. Plán zapojení rozvodných sítí, přípojných míst a spojek.

Před vytvořením projektu by měl inženýr dorazit na místo a provést nezbytná měření a vypracovat předběžný výkres. Poté, co byla se zákazníkem uzavřena smlouva, jsou zohledněny všechny možné varianty s ohledem na preference a přání klienta. Každý zákazník má právo požádat projektovou společnost o kopii projektu v elektronické podobě nebo požádat o jeho kopii v papírové podobě.

Tam, kde se mohou vyskytnout chyby při organizaci vytápění domácností, je toto podrobně popsáno v tomto videu:

Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dočtete o tom, jaký druh topení je lepší v soukromém domě.

Závěr

Když se obrátíme na příslušné firmy, zákazník nejenže ušetří peníze, ale také obdrží záruku, že jeho systém vytápění bude fungovat po dlouhou dobu a funkčně. Nebude nutné opakovat nic, a co je nejdůležitější - nebát se životů svých blízkých.

Vyhledávání

Související články