V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

Výstavba bytového domu je odpovědný podnik, který vyžaduje značné investice časových, pracovních a kapitálových investic. Nesprávné umístění budov na místě může vést k nepředvídaným obtížím, včetně demolice budov. Můžete udělat chybu v menších detailech: například polykarbonátový plot mezi sousedy v zemi může způsobit soudní spory. Aby se tomu zabránilo, je nutné dodržovat určité normy, které určují vzdálenost mezi budovami na staveništi. Hlavním legislativním dokumentem, který upřesňoval pravidla pro výstavbu jakýchkoliv objektů, je tzv. SNiP - stavební řád a pravidla. Obsahuje doporučení týkající se umístění budov na staveništi, plotů a venkovních konstrukcí podle architektonických, požárních a hygienických požadavků. V těchto normách je uvedeno, v jaké vzdálenosti od plotu je možné stavět dům a jiné stavby, aby zasadily stromy.

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

Pravidla plánování a výstavby městských a venkovských sídel upravují SNiP

Stavební předpisy v plánovacích plotech

Pokud instalujete plot oddělující pozemek od ulice nebo sousední domácnosti, nemůžete se řídit pouze vašimi přáními. Stavět plot mezi přilehlými oblastmi - může být pouze v souladu s určitými požadavky. Totéž platí pro vzdálenost mezi domy.

Existuje celá řada dokumentů, které normalizují, jak daleko by měly být ploty a ploty. Hlavní je SNiP č. 441, vyvinutý v roce 1972. Dokument udává maximální přípustnou výšku plotu mezi sousedy - 1,5 ma vnějším plotem - 2,2 m. Místní správní úřad však může provést vlastní opravy týkající se této hodnoty. To je způsobeno architektonickými nebo jinými požadavky na konkrétní národní prostředí. Proto je před výstavbou plotů nutné naučit se parametry přípustné výšky, především od místních obecních úřadů.

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

Požadavky na vzhled a výšku plotu lze předložit správou sídla

Požární předpisy upravují instalaci plotu s bezpečnosti v případě otevřeného ohně. S přeplněnými budovami, v bezprostřední blízkosti velkých stromů, se oheň může šířit velmi rychle.

Hygienická doporučení a doporučení pro domácnost jsou navržena tak, aby se zabránilo znečištění ovzduší, půdy a vody a šíření nepříjemných pachů. To je velmi důležité při stavbě žlabů, budování stodol pro chov drobných hospodářských zvířat a drůbeže a krytů pro psy. SNiP určuje minimální vzdálenost od domu k plotu souseda. Vzdálenost je měřena od suterénu konstrukce nebo její vyčnívající části, pokud její velikost přesahuje 50 cm.

Porušení norem určujících vzdálenost mezi budovami v sousedních oblastech může způsobit vážné následky: nedorozumění se sousedy, soudní řízení, problémy se zákonem .

Proto je nutné pozorně si přečíst požadavky SNiP, abyste je mohli aplikovat během výstavby.

Povolená vzdálenost mezi domy sousedů

Pokud je stavební pozemek zakoupen v soukromém sektoru, kde sousedé již žijí, při stavbě domu je třeba vzít v úvahu stávající budovy.

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

Kategorie budov s požární odolností

Podle požadavků SNiP závisí vzdálenost objektu od okraje stavby od stavebního materiálu :

 • Dále budete muset ustoupit ze stávající dřevěné budovy: 15 m při stavbě nového dřevěného domu a 10 m kamene, cihly a betonu.
 • Jsou-li oba domy vyrobeny z cihel nebo betonu, ale mají dřevěné podlahy, vzdálenost mezi nimi by neměla být menší než 8 m.
 • Nejbližší ze všech lze vytvořit z budov z nehořlavých materiálů bez dřevěných prvků. vzdálenost 6 m.
 • Pokud mají domy 2-3 podlaží, je bezpečná vzdálenost mezi nimi větší než 15 m.

Poloha objektů uvnitř soukromého úseku není přísně regulována požárními předpisy.

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

Minimální přípustná vzdálenost mezi sousedními domy je 6 m
Na našich stránkách můžete najít stavební kontakty společnosti, které nabízejí služby domovního designu. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".

Vzdálenosti od přístavků k plotu

Stavební předpisy upravují umístění přístavků na místě vzhledem k plotu:

 • Pokud plánujete stavět stodolu pro skladování zahradního nářadí nebo garáže , minimální vzdálenost od plotu by měla být 1 m. Sklon střechy by měl směřovat na vaše místo.
 • Pokud se předpokládá, že se ve stodole pěstují malá živá zvířata, měly by být z hranic stanoviště ustoupeny nejméně 4 m. Skleníky na organickém hnojivu by měly být umístěny ve stejné vzdálenosti od plotu.
 • Konstrukce se zvýšeným nebezpečím požáru, kde se používá otevřený oheň, se nedoporučuje přivést budovu blíže k plotu než 5 m. V tomto seznamu jsou lázně, kotelny, sauny na tuhá paliva.
 • Vzdálenost od garáže k plotu je nejméně jeden metr. Ale pouze v případě, že zbytek budov je 6 metrů od plotu.

Rozložení budov na pozemku by nemělo být ignorováno nejen proto, aby se zabránilo problémům se zákonem, ale také za účelem pohodlného a bezpečného provozu. těchto budov.

  V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

  Povolené vzdálenosti od budov k plotu, stanovené hygienickými a požárními předpisy
  • Sprchový kout a toaleta mohou být umístěny na místě ne menším než 2,5 m od plotu. Ve stejné vzdálenosti mohou být vybudovány lázně a sauny na plynné palivo a elektřinu.
  • Šíření vysokých stromů by nemělo být umístěno blíže než 3 m od plotu. Vzdálenost se určuje od středu kmene k okraji pozemku. Za tohoto stavu nebude stín koruny zasahovat do sousedů.
  • Srednerosly stromy mohou být vysazeny ne více než 2 m., A keře - 1 m od hranic místa.

  V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

  Ve stavebních řádech je minimální přípustná vzdálenost mezi budovami, výsadbami a plotem
  Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o levném plotě.

  Výška plotu před okny souseda

  Oplocení mezi pozemky by nemělo způsobit nepříjemnosti sousedům, kteří žijí poblíž. Požadavky na výšku závisí do značné míry na typu plotu.

  Plot nemůže mít výšku větší než 1,5 mv případě, že se jedná o mřížku nebo síť. Plocha plotu může mít maximální přípustnou výšku pro ploty - 1,5 m

  výška hluchých plotů by neměla být větší než 0,70 m. Pokud tato velikost přesáhne doporučenou hodnotu, musíte ji skladovat s písemným souhlasem sousedů. Pokud dojde ke konfliktu, může být nezbytné.

  Je možné postavit prázdný plot s výškou 0,70 m se všemi průsvitnými materiály do maximální hodnoty 1,5 m. Bez koordinace se sousedy.

  Nápověda! V některých oblastech je povolen nárůst průhledného plotu na 2,2 m a neslyšící - 0,75-1,5 m.

  V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

  Hluchý plot lze rozšířit o mřížku, mřížku, dřevěnou bednu s vůlí

  Při instalaci plotu o tloušťce větší než 5 cm by měl být umístěn na území vašeho webu. Je-li požadováno, aby byla vybudována stavba o velké tloušťce na hranici, je nutný písemný souhlas sousedů.

  Pokud plot instalovaný na místě způsobí, že tavenina a dešťová voda sousední domácnosti budou zaplaveny, musí být provedeno odvodnění, jinak musí být konstrukce plotu změněna nebo zbourána.

  Při instalaci mříže, plotu nebo plotu z okrasných a ovocných keřů nebudou způsobeny žádné stížnosti z hlediska norem a pravidel.

  Ploty plošek by měly mít mezery od 50% celkové plochy.

  Materiály a konstrukce pro oplocení musí být bezpečné, bezpečně upevněné a nesmí mít ostré vystupující části.

  Kapitálový plot lze postavit teprve po zaregistrování hranic lokality v katastrálním úřadu. Před tím musíte použít dočasný plot, například z řetězové sítě.

  Co si nejdříve musíte myslet po zakoupení webu, viz následující video:

  Jak uspořádat budovy uvnitř webu

  Před výstavbou je nutné provést plán stavby s umístěním bytového domu a domů. Hlavní zákon upravující výstavbu zařízení na staveništi, SNiP 30-02-97. Zde jsou písemná doporučení zaměřená na bezpečnost a ochranu lidského zdraví. Dokument udává, v jaké vzdálenosti je možné stavět objekty uvnitř areálu:

  • WC s žumpou, kůlna pro ptáky a drobná zvířata by neměla být umístěna blíže než 12 m od činžovního domu a sklepa.
  • Septik, toaleta, kompostová hromada jsou umístěny ve vzdálenosti větší než 8 m od studny.
  • Sprcha, vana, sauna - ne méně než 8 m od činžovního domu a sklepa.

  V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

  Přípustná vzdálenost mezi budovami v oblasti
  To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte více o pólech pro plot z vlnité lepenky.

  S přilehlým umístěním motyky se zvířaty a obytným domem jsou vchody uspořádány odděleně a od sebe vzdáleny ve vzdálenosti nejméně 7 m. předměty se zvýšeným epidemiologickým rizikem. Sousední oblasti také podléhají předpisům.

  Jak naplánovat stavbu na vlastním pozemku, podrobně popsané ve videu:

  Vzdálenost od silnice do domu

  Během výstavby domy používaly termín „červená čára“. Označuje hranici mezi soukromým místem a ulicí nebo průchodem.

  Pokud je plot umístěn přímo na „červené čáře“, musí se křídla dveří a brána otevřít dovnitř. Podmíněná linka nemůže být v žádném případě blokována a budována, protože je narušen průchod automobilů a průchod chodců.

  SNiP 30-02-97 určuje vzdálenost od "červené čáry" do:

  • obytné budovy - 5 m;
  • přístavby - 5 m.

  V případech, kdy místo není ohraničeno ulicí (se jménem), ale průchodem (pruh bez jména), jsou tyto vzdálenosti stejné:

  • k obydlí - 3 m,
  • k přístavkům - 5 m.

  V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

  Vzdálenost od budovy k hranici lokality - "červená čára" závisí na na ulici

  Tyto hodnoty jsou povinné, nedoporučujeme. V případě porušení tohoto odstavce mohou místní úřady požadovat demontáž plotu a dokonce i budovy. Kromě toho bude minimální vzdálenost od plotu k silnici záviset na položených komunikacích.

  V jaké vzdálenosti od plotu je možné postavit dům v zahradním pozemku

  Podle norem nesmí být vzdálenost od plotu k obytnému domu menší než 3 m. Pohyb budovy na okraj pozemku není jen blíže přísná pravidla, ale také zdravý rozum. Kromě ochrany před hlukem z ulice a zvědavýma očima poskytne tato mezera příležitost k provádění údržby a opravy budov.

  I když existuje dohoda s majitelem sousedního pozemku, že je spokojen s bližším sousedstvím, není nutné tento bod porušovat. Nedodržování minimální vzdálenosti od plotu při stavbě domu je často příčinou občanských sporů, které mohou vést k řízení u soudu. Nervy a peníze budou vynaloženy a soud učiní rozhodnutí ve prospěch osoby, která porušila zákon. Nedodržení těchto norem bude mít za následek velké správní pokuty nebo dokonce nucenou demontáž konstrukce.

  V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

  Spory se sousedy v důsledku nesprávného umístění budov, plot často končí soudním řízením

  Při plánování stavba domu musí brát v úvahu požadavky na jeho umístění. Vzdálenost od okraje pozemku k budově je určena následujícím způsobem:

  • Ústup z „červené čáry“ 5 m v případě, že za plotem je ulice, nebo 3 m, je-li tam průchod.
  • Vzdálenost mezi sousedem musí být rozdělena, což znamená požární bezpečnost. V závislosti na hořlavosti vztyčených materiálů a stávající budově vyberte minimální hodnotu, která může být od 6 do 15 m.
  • Současně musí být splněna podmínka - vzdálenost mezi domem a plotem je nejméně 3 m.

   Při kombinování bytového domu s garáží nebo hospodářskými budovami se předpokládá, že vzdálenost k plotu je 3 m. .

   V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům, hospodářskou budovu: požadavky na plot

   Stavební kódy
   To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o plotu z cihel a plechu.

   Závěr

   Prvním krokem při stavbě domu je pečlivé seznámení se stavebními předpisy a předpisy. Dodržování požadavků uvedených v dokumentu pomůže vyhnout se problémům se sousedy a úřady. Kromě toho jsou obytné budovy správně umístěny na staveništi, hospodářské budovy jsou méně vystaveny riziku požárů a neznečišťují životní prostředí. Dodržování norem při výstavbě je zárukou bezpečnosti Vašeho majetku a zdraví.

Vyhledávání

Související články