Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Mnoho zahrádkářů uzavřelo své území plotem. Rozměry ochranné konstrukce závisí nejen na přání vlastníka, ale musí splňovat regulační požadavky. Porušování pravidel je důvodem pro správní odpovědnost.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Plot mezi sousedními oblastmi

Předpisy

Letní vlastník by měl vědět, které požadavky jsou prezentovány na stavbu různých objektů, včetně plotů na křižovatce lokalit, jakož i tam, kde jsou tyto požadavky upřesněny. Informace o tom, jak vysoký by měl být plot mezi pozemky, zahrnují:

 1. Regulační dokumenty vypracované obcí. Odborník architektonického oddělení na požádání poskytne číslo konkrétního zákona, který definuje přesné parametry a požadavky na návrh oplocení. Tyto dokumenty jsou vytvořeny na základě federálních zákonů, je třeba je zvážit před vypracováním návrhu plotu.
 2. Federální regulační a právní akty, zejména stavební normy a nařízení Ruské federace (SNiP) 30-02-97.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Maximální výška plotu je regulována regulačními dokumenty

Uvedené dokumenty definují specifické rozměry plotů mezi úseky, další požadavky na ně.

Pokyny pro majitele

Stavba na různých místech je prováděna podle určitých pravidel. Forma využití území ovlivňuje také uspořádání plotů:

 1. Zahradní a chalupní pozemky nebo soukromé farmy (osobní dceřiné farmy) patřící do kategorie "Zemědělské pozemky" jsou řízeny SNiP nebo chartou zahradního partnerství, které reguluje výstavbu. zařízení pro různé účely na území partnerství. Projekt oplocení je schválen vedoucím partnerství.
 2. Stavba plotů v individuální bytové výstavbě (individuální bytová výstavba) nebo PF náležející do kategorie „pozemky lidských sídel“ není legislativou omezena. Všechny parametry jsou určeny územním plánem nebo obecními předpisy.

Majitel předměstské oblasti potřebuje vědět: pokud plot, který postavil na hranici, značně zakrývá dům nebo velkou oblast sousedního úseku, může se majitel tohoto oddílu rozhodnout, že bude hájit zájmy u soudu.

Projekt

Konstrukce plotu odráží přesné hranice území, výšku budoucího objektu. Na hranicích pozemků není dovoleno stavět kapitál, nepřenášející světlo.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Projekt plotu

Návrh zohledňuje vlastnosti terénu (pozemek na velkých svazích), povětrnostní podmínky a jiné nuance v daném regionu. V některých situacích je lepší využít služeb kvalifikovaného specialisty.

Rozměry

Podle informací zaznamenaných v SNiP platí pro ploty mezi ploty následující normy:

 1. Výška - až 1,5 m (v některých oblastech země - 2 , 2 m).
 2. Oplocení musí být provedeno tak, aby jím prošlo dostatečné množství světla (nejméně 50%).
 3. Konstrukce, které zcela nepřenášejí světlo (neslyšící), mohou chránit před dopravními cestami.
 4. Oplocení nelze instalovat přímo na okraj pozemku. Konstrukce s otvory je umístěna 0,5 m od meziprostoru ve směru k jejímu areálu.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Plot s výškou 1. 5 metrů
Na našich stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí stavební služby ploty a ploty. Přímo komunikovat se zástupci, můžete navštívit výstavu domů "Low-vzestup země".

V různých oblastech Ruské federace se požadavky na rozměry plotů mezi sousedními oblastmi navzájem liší. Například maximální výška plotu v moskevské oblasti je v souladu se současnými standardními pravidly a je 1,5 m. V oblasti Volgograd je povolena výška plotu 2,2 m, z toho 0,75 m je hluchá a zbytek je průhledný. Oplocení se světelně odolným designem je odstraněno z okraje ve vzdálenosti 1 m hluboko do jeho oblasti.

Je třeba mít na paměti: vstupní struktura, jejíž výška přesahuje stanovené normy, postavená také na východní straně pozemku, významně zatemňuje území svých sousedů, což může způsobit jejich nespokojenost.

Pokud chcete postavit plot o výšce 2 m nebo více, musí být tento problém předem dohodnut s odborníkem architektonického oddělení.

Správná konstrukce

Plot mezi sousedními úseky musí projít světlem, mít strukturu sítě nebo lištu. Stavět hluchý plot je nepřijatelný. Tato podmínka je přijata, aby se zabránilo znatelnému zastínění pozemků, které patří k sousednímu území, což vede ke sporům mezi sousedy. V případě sporných situací se rozhoduje v rámci stávající legislativy.Při výrobě ochranné konstrukce je dovoleno používat materiály neschopné poškodit lidské zdraví. Například je nepřijatelné zvolit ostnatý drát pro oplocení území.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Je zakázáno instalovat plot s ostnatým drátem

Rozporné situace

Existují případy když se vlastník nezeptal na legislativu, neuvedl povolenou výšku plotu u dachy a postavil hluchý plot na hranici se sousedy. Má jen jednu cestu ven. Přátelská dohoda se sousedy a zajištění vzájemné dohody písemně. Dokument může být napsán rukou sousedem, forma kompilace je libovolná. Při přípravě dokumentu je nutná přítomnost 2 svědků, poté musí také schválit podpisy.

Abyste se vyhnuli problémům, měli byste studovat pozemkovou legislativu, chartu zahradní komunity, hovořit a pokusit se najít společný jazyk se sousedy o designu a velikosti plotu.

Plot postavená podle všech pravidel by měla být „legitimizována“ - zaznamenána v příslušných dokumentech zahradnického sdružení.

Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o plotu z desek.

Je možné postavit vysoký plot bez porušení zákona?

Někdy nastanou situace, kdy se složité vztahy se sousedy řeší jedním způsobem - úplnou izolací od nich. V tomto případě není vysoký plot rozmarem, ale nutností.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Co udělat, pokud je nutný vysoký plot?

Co odborníci doporučují v tomto případě:

 1. Instalujte plot podle stanov zahradního partnerství nebo SNiP.
 2. Odchod od ní o 1 metr nebo více.
 3. Chcete-li uspořádat další plot, nastavte požadovanou výšku.

Je jasné, že tato možnost bude znamenat zbytečné náklady a sníží využitou plochu.

Akční plán

Základním pravidlem úspěchu je splnění všech formalit pro stavbu vysokého plotu:

 1. Navrhněte průzkum půdy, který je dokumentován ve specializované organizaci (BTI).
 2. V naturáliích vytvořte hranice místa, použijte pro to dostatečný počet orientačních bodů. Oprava skutečného ohraničení fotografie nebo videa.
 3. Proveďte výstavbu malého plotu podél SNiP ve správné vzdálenosti od hranice lokality. Stanovení polohy plotu tak, aby vzdálenost od plotu k lince byla určena linií stavebně geodézie. Je vhodné pojistit postavený objekt, pojištění plotu dále posílí vaši pozici.
 4. Po odchodu z malého plotu o 1 m nebo více (nejméně 1 cm) se zahájí práce na výstavbě hlavního hlavního plotu. Dále je třeba pořídit fotografii, která dokazuje vzdálenost více než 1 m mezi plotem a hlavní strukturou.
 5. Uložte kontroly, které odrážejí nákup všech stavebních materiálů.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Můžete vytvořit 2 ploty, ale vzdálenost mezi nimi musí být alespoň jeden metr
Musíte porozumět že přítomnost ozdobného malého plotu je povinná. Jeho nepřítomnost umožní sousedům přesunout hranice místa na skutečný plot, a budou moci podat stížnost k plotu, jehož výška je nad nastavenou hodnotou.

Soused postavil vysoký a hluchý plot: co by měla zraněná strana udělat?

Pokud byl mezi sekcemi postaven hlavní plot, není snadné obhájit svá práva, ale stojí to za to úsilí,

 1. Napište stížnost na partnerství zahradníka o porušení současného statutu. Pokud problém není vyřešen - proveďte druhý krok.
 2. Jít k soudu, s důrazem na porušení článku 304 občanského zákoníku Ruské federace "Ochrana práv vlastníka z porušení, která nesouvisí se zbavením majetku."

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Prokázání, že soused nesprávně postavil plot, nebude tak snadné

SNiP není regulační, ale doporučující dokument a spoléhání se na něj během soudního řízení je neúčinné. Poškozená strana musí prokázat, že po výstavbě vysokého hluchého plotu se množství plodin ve stinné oblasti znatelně snížilo. Například předvídat nepříjemnou situaci a vyfotit dobrou úrodu na tomto území před plotem. Výsledek soudu závisí především na množství důkazů.

Požární bezpečnost

SNiP, kromě požadavků na samotné ploty, stanovuje minimální intervaly mezi nimi a jinými objekty, přičemž se bere v úvahu stabilita materiálů použitých při stavbě ohně:

 • na budovy z nehořlavých materiálů - 6 m;
 • hořlavých materiálů - 15 m;
 • do budov vytvořených z nehořlavých (betonových) a hořlavých (dřevěných, plastových) materiálů - 8 m.

Dodržování pravidel individuální výstavby a požární bezpečnosti umožní zachovat celistvost majetku vlastníka, života a zdraví blízkých.

Sanitární a domácí požadavky

Majitel by měl být informován o vzdálenostech, které musí být udržovány od plotu ke stromům, keřům, různým přístavkům, podle aktuálního SNiP:

 • až keře - 1 m;
 • stromy podměrečné - 2 m;
 • vysoké stromy - 4 m;
 • kabiny pro hospodářská zvířata - 4 m;
 • garáž - 1 m.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Vzdálenosti podle standardů

Od domova vašich sousedů k:

 • koupelna - 12 m;
 • lázně - 8 m.

Dům je postaven nejméně 3 metry od vnitřku, vzdálenost je měřena od části domu, která je nejblíže hraně, například od vyčnívající verandy.

To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu se dozvíte o plotech a květinových plotech.

Celkem

Takže instalace plotu není tak snadná, jak se zdá. Před jeho stavbou by měl být seznámen se základními pravidly své organizace. Ať výška plotu mezi parcely neporušuje pohodlí - vaše a vaši sousedé nepovedou ke konfliktu. Nejlepší možností je spojit síly a vytvořit jeden společný plot, který vyhovuje oběma stranám.

Ohodnoťte článek, který jsme pro vás zkusili

Vyhledávání

Související články